กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ของนศ.ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2558


เมื่อวันที่ 29 -31 พฤษภาคม 2559  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมมอบประสบการณ์การทัศนศึกษาดูงานบริษัทชั้นนำ ของประเทศไทย ณ จังหวัดชลบุรี

เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เป็นแนวทางในการทำงานในอนาคต

_MG_22521Resize of _MG_2266Resize of _MG_2263Resize of _MG_2262 Resize of _MG_2274Resize of _MG_2310Resize of _MG_2358Resize of _MG_2311Resize of _MG_2373Resize of _MG_2397Resize of _MG_2343Resize of _MG_2404Resize of _MG_2402     Resize of _MG_2297

Resize of _MG_2430

Resize of _MG_2412

Resize of _MG_2293

Resize of _MG_2427

            Resize of _MG_2433 Resize of _MG_2442 Resize of _MG_2445 Resize of _MG_2455  Resize of _MG_2470

Resize of _MG_2489 Resize of _MG_2493

Resize of _MG_2302

Resize of _MG_2581

Resize of _MG_2314

Resize of _MG_2494

Resize of _MG_2506 Resize of _MG_2507Resize of _MG_2504

Resize of _MG_2465

Resize of _MG_2617Resize of _MG_2563Resize of _MG_2571

Resize of _MG_2557Resize of _MG_2626

Resize of _MG_2553

Resize of _MG_2643

Resize of _MG_2559Resize of _MG_2363

Resize of _MG_2568

Resize of _MG_2623

Resize of _MG_2357

  Resize of _MG_2338

Resize of _MG_2618

Resize of _MG_2649

Resize of _MG_2647Resize of _MG_2517