เอกสารตัวอย่าง การจัดทำ CV – Download


เอกสารตัวอย่างการจัดทำ CV  สำหรับนักศึกษา

สามารถดาวโหลดได้ตาม Link ด้านล่างนี้  มี 2 ฉบับ ครับ

1. http://elec.kku.ac.th/v2/wp-content/uploads/wordpress/AAA-School-of-EEE-Electrical-Engineer.pdf

2. http://elec.kku.ac.th/v2/wp-content/uploads/wordpress/The-Curriculum-Vitae-CV-16NOV-2015.pdf