ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2558 อ.วิชัย เปรมชัยสวัสดิ์


เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น. -22.00 น. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

ให้กับ อ.วิชัย  เปรมชัยสวัสดิ์ ณ ห้องประชุม I-love รร. I Hotel

โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศ.ดร.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานในครั้งนี้

 

 _MG_6111 _MG_6122 _MG_6124 _MG_6133 _MG_6138 _MG_6145 _MG_6177 _MG_6183 _MG_6202 _MG_6403 _MG_6400 _MG_6399 _MG_6226 _MG_6228 _MG_6229 _MG_6231 _MG_6234 _MG_6236 _MG_6237 _MG_6238 _MG_6244 _MG_6245 _MG_6259 _MG_6262 _MG_6267 _MG_6274 _MG_6284 _MG_6362 _MG_6359 _MG_6353 _MG_6342 _MG_6315 _MG_6313 _MG_6296 _MG_6292 _MG_6365 _MG_6385 _MG_6415 _MG_6417 _MG_6418 _MG_6432 _MG_6431 _MG_6429 _MG_6427 _MG_6426 _MG_6425 _MG_6423 _MG_6421 _MG_6420 _MG_6433 _MG_6435 _MG_6438 _MG_6170 _MG_6155 _MG_6453 _MG_6454 _MG_6464 _MG_6465 _MG_6472 _MG_6526 _MG_6528 _MG_6556 _MG_6560 _MG_6598