ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558


เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ ห้องเรียน 11201 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาร่วมพิธี พร้อมมอบทุนเรียนดีให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น

 

_MG_5718 _MG_5720 _MG_5724 _MG_5730 _MG_5732 _MG_5733 _MG_5736 _MG_5742 _MG_5744 _MG_5749 _MG_5750 _MG_5753 _MG_5761 _MG_5766 _MG_5769 _MG_5770 _MG_5773 _MG_5780 _MG_5781 _MG_5784 _MG_5786 _MG_5789 _MG_5790 _MG_5791 _MG_5792 _MG_5793 _MG_5794 _MG_5795 _MG_5796 _MG_5797 _MG_5798 _MG_5799 _MG_5802 _MG_5808 _MG_5811 _MG_5814 _MG_5815 _MG_5817 _MG_5821 _MG_5848 _MG_5855 _MG_5870 _MG_5873 _MG_5874 _MG_5875 _MG_5877 _MG_5885 _MG_5887 _MG_5889 _MG_5892 _MG_5913 _MG_5922 _MG_5925 _MG_5931 _MG_5943 _MG_5946 _MG_5964 _MG_5965