ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (EESD) ประจำปีการศึกษา 2558


เมื่อวันที่ 29 -30 สิงหาคม 2558 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (EESD) ประจำปีการศึกษา 2558 ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ

โดยมีนศ.ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เป็นจำนวน 80 คน

_MG_3741 _MG_3799 _MG_3801 _MG_3884 _MG_3937 _MG_3950 _MG_3953 _MG_3968 _MG_3997 _MG_4077 _MG_4084 _MG_4089 _MG_4095 _MG_4100 _MG_4102 _MG_4115 _MG_4162 _MG_4171 _MG_4180 _MG_4207 _MG_4217 _MG_4257 _MG_4288 _MG_4329 _MG_4332 _MG_4346 _MG_4352 _MG_4358 _MG_4380 _MG_4416 _MG_4431 _MG_4455 _MG_4533 _MG_4537 _MG_4558 _MG_4568 _MG_4586 _MG_4595 _MG_4612 _MG_4619 _MG_4734 _MG_4738 _MG_4742 _MG_4745 _MG_4767 _MG_4775 _MG_4802 _MG_4818 _MG_4871 _MG_4899 _MG_5003 _MG_5004 _MG_5007 _MG_5009 _MG_5089 _MG_5153 _MG_5155 _MG_5157 _MG_5159 _MG_5180 _MG_5202 _MG_5228 _MG_5229 _MG_5237 _MG_5244 _MG_5252 _MG_5253 _MG_5260 _MG_5289 _MG_5290 _MG_5310 _MG_5317 _MG_5334 _MG_5370