ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2558


เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ได้ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ที่มาร่วมการปฐมนิเทศ และลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2558

_MG_3665 _MG_3671

  _MG_3656 _MG_3660

_MG_3653