วช. ประกาศข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ปีงบ 2558


ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้
สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ
http://nrpms.nrct.go.th
โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง
วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2557