แจ้งกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2


 

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2

 

เปิดรับสมัคร: 2 มิถุนายน 2558-3 กรกฎาคม 2558

 

รายละเอียดที่: http://gs.kku.ac.th/home/index.php/admission.html