ประกาศ»

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ของนศ.ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2558

June 7th, 2016 at 11:06 am
เมื่อวันที่ 29 -31 พฤษภาคม 2559  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมมอบประสบการณ์การทัศนศึกษาดูงานบริษัทชั้นนำ ของประเทศไทย ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา...

ปริญญาตรี»

เอกสารตัวอย่าง การจัดทำ CV – Download

December 16th, 2015 at 11:12 am
เอกสารตัวอย่างการจัดทำ CV  สำหรับนักศึกษา สามารถดาวโหลดได้ตาม Link ด้านล่างนี้  มี 2 ฉบับ ครับ 1. http://elec.kku.ac.th/v2/wp-content/uploads/wordpress/AAA-School-of-EEE-Electrical-Engineer.pdf 2. http://elec.kku.ac.th/v2/wp-content/uploads/wordpress/The-Curriculum-Vitae-CV-16NOV-2015.pdf        

บัณฑิตศึกษา»

โครงการ Exchange student จาก Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น

October 29th, 2014 at 06:10 am
ด้วย Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อเรียน ภาษาญี่ปุ่น/วิชาเลือกเสรี/ทำวิจัย เป็นระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี ประจำปี...

ข่าววิจัย»

ประกาศข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

October 17th, 2014 at 03:10 am
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ http://nrpms.nrct.go.th โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 1 กันยายน...
 • รับสมัครทุนโครงการ พวอ. งบประมาณปี 2558
  โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศสู่ระบบ เศรษฐกิจฐานความรู้ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการดำเนินการแบ่งเป็น...
  by on September 15th, 2014 at 06:09 am
 • วช. ประกาศข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ปีงบ 2558
  ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ http://nrpms.nrct.go.th โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง วันที่...
  by on September 15th, 2014 at 06:09 am
 • ทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2558
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุน ประจำปีงบประมาณ 2558 ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG) <http://www.en.kku.ac.th/research/th/images/stories/files/trg.doc> <http://www.en.kku.ac.th/research/th/images/stories/files/trg.pdf> ทุนพัฒนานักวิจัย...
  by on August 22nd, 2014 at 08:08 am